dodaj do ulubionych   startuj z go2usa.pl   drukuj  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Staże i Praktyki
Warunki udziału
Opłaty
Procedura zgłoszeniowa
Warunki rezygnacji
Promocje i rabaty
FAQ
Przydatne linki
Formularze do pobrania
Aktualności
Napisz do nas
Dane kontaktowe

Wygraj Green Card za 59 zł !
Internship & Training

Warunki rezygnacji

Uczestnik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie. Rezygnacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz zwrotu przez Uczestnika wszystkich wydanych mu dokumentów i formularzy.

W przypadku rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest ponieść następujące koszty:
  1. rezygnacja dokonana po podpisaniu umowy, ale przed wygenerowaniem imiennego DS-2019: 400 USD (Program Self), 800 USD (Program Full);
  2. rezygnacja dokonana po wygenerowaniu imiennego DS-2019 przed przyznaniem wizy: 800 USD (Program Self) – 1200 USD (Program Full);
  3. rezygnacja dokonana po przyznaniu wizy: pełne koszty programu.

Jeżeli Uczestnik nie otrzyma wizy, otrzyma zwrot kosztów programu z potrąceniem 300 USD w przypadku programu Self i 500 USD w przypadku programu Full.
Warunkiem otrzymania refundacji jest przedstawienie dokumentu z amerykańskiej placówki dyplomatycznej o odmowie przyznania wizy oraz dostarczenie oryginału DS-2019 do biura Go2USA przed datą planowanego rozpoczęcia programu.

Internship & Training
Strona główna | Poznajmy się | Staże i Praktyki | Warunki udziału | Opłaty
Procedura zgłoszeniowa | Warunki rezygnacji | Promocje i rabaty | FAQ
Przydatne linki | Formularze do pobrania | Aktualności | Napisz do nas | Dane kontaktowe

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | info@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone