dodaj do ulubionych   startuj z go2usa.pl   drukuj  
GO2USA.pl

Strona główna
Poznajmy się
Najważniejsze informacje
Amerykański styl
Wniosek wizowy
Paszport
Gadżety
Wizerunek
Spójność aplikacji
Procedura wizowa
Ankieta testowa
Prowadzenie formalności
Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji!
FAQ
Referencje
Aktualności
Formularze do pobrania
Napisz do nas
Kontakt

GWARANCJA SATYSFAKCJI!

Wygraj Green Card za 59 zł !
Poradnik Turysty

Procedura wizowa

Procedura wizowa przechodzi dynamiczne zmiany. Aby zasięgnąć informacji na temat aktualnie obowiązującej procedury najlepiej zadzwonić pod numer 426 325 678 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 17:00, ewentualnie odwiedzić jedno z naszych biur w Łodzi lub Rzeszowie.

W wyznaczonym dniu do konsulatu należy przynieść:
 • Paszport ważny przynajmniej sześć miesięcy ponad planowany pobyt w USA.
 • Potwierdzenie wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego DS-160.
  Szczególną uwagę należy zwrócić na to, by w każdej rubryce wniosku wizowego była udzielona jasna, precyzyjna odpowiedź. Nie wolno pozostawiać pustych pól ani stawiać kresek.
 • Pokwitowanie opłaty za podanie wizowe (równowartość 160 dolarów USA). Suma ta (regularnie aktualizowana przez Ambasadę) powinna zostać wpłacona w złotych polskich na konto Ambasady w wyznaczonych placówkach BANKU POCZTOWEGO. Ambasada zawarła z Bankiem Pocztowym umowę, zgodnie z którą za dokonanie płatności nie jest pobierana od wpłacającego żadna opłata manipulacyjna, jednakże płatności muszą być dokonywane na specjalnie wygenerowanych drukach dostępnych na oficjalnej stronie Ambasady, a także w naszych biurach.
 • Potwierdzenie wyznaczenia rozmowy z Konsulem.
 • Dokumenty zaświadczające o tym, iż nie jest się potencjalnym emigrantem.
 • Zdjęcie spełniające wszystkie niżej wymienione kryteria:
  - zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy powinno być dołączone w wersji cyfrowej do DS-160. W przypadku niepowodzenia może być dołączone do wniosku w wersji tradycyjnej;
  - wymiary zdjęcia - kwadrat o boku 5 cm;
  - fotografia musi być kolorowa;
  - tło - białe lub inne jasne, jednolite;
  - twarz na zdjęciu musi mierzyć 3 cm od czubka głowy do podbródka;
  - wzrok i twarz muszą być skierowane prosto w obiektyw aparatu;
  - oboje uszu muszą być widoczne;
  - nie można fotografować się w ciemnych okularach.

Osobiście nie muszą przychodzić do Ambasady:
 • Osoby, które ukończyły osiemdziesiąty rok życia i w ciągu ostatnich dwóch lat nie otrzymały odmowy wydania wizy.
  • Osoby, które miały wizę wydaną po 10 grudnia 2007 roku i ubiegają się o nową wizę tej samej kategorii w przeciągu 12 miesięcy od wygaśnięcia poprzedniej w placówce konsularnej wskazanej dla ich miejsca zamieszkania


  Jeśli życzysz sobie, abyśmy poprowadzili Twoje formalności wizowe kliknij tutaj.

Poradnik Turysty
Strona główna | Poznajmy się | Najważniejsze informacje | Amerykański styl | Wniosek wizowy | Paszport
Gadżety | Wizerunek | Spójność aplikacji | Procedura wizowa | Prowadzenie formalności | Konsultacje
Gwarancja Satysfakcji | FAQ | Referencje | Aktualności | Formularze do pobrania | Napisz do nas | Kontakt

Usługi Konsultingowe | 90-413 Łódź, ul. Piotrkowska 49 | (0-42) 632 5678 | turysta@go2usa.pl
Copyright © 1992-2021 GO2USA.PL | Wszelkie prawa zastrzeżone