Loteria wizowa (DV Program), to program uchwalony przez Kongres Amerykański, który umożliwia otrzymanie „Zielonej Karty”. Wylosowanie jej daje szansę na stały pobyt całej rodzinie z prawem do pracy, bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji, emerytury po dziesięciu latach pracy, przeniesienia mienia, a przede wszystkim możliwość swobodnego bezwizowego podróżowania do Stanów. Ponadto, po roku czasu wyjeżdżającym przysługuje zasiłek socjalny, a także
zasiłek dla bezrobotnych. Po pięciu latach można się ubiegać o obywatelstwo amerykańskie.

Nasze biuro od 30 lat zajmuje się profesjonalnym przygotowaniem i wysyłaniem aplikacji. Zlecenie nam wypełnienia wniosku gwarantuje:

  • Bezbłędne przygotowanie treści wniosku;
  • Optymalizację szans dla całej rodziny – istnieją możliwości legalnego zwielokrotnienia prawdopodobieństwa wygranej;
  • Terminowe przesłanie aplikacji na loterię;
  • Imienne potwierdzenie przyjęcia aplikacji przez Departament Stanu USA określające dzień i godzinę wysłania wniosku;

7-go listopada 2023 zakończy się przyjmowanie zgłoszeń na DV-2025.