Co to jest Work & Travel?

Work & Travel jest oficjalnym programem Rządu Stanów Zjednoczonych wymiany kulturowej młodzieży, skierowanym do studentów wszystkich kierunków studiów, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy w USA w czasie wakacji akademickich przez okres nie przekraczający 4 miesięcy oraz podróżowania po terytorium Stanów do 30 dni po jej zakończeniu.

Jakie możliwości daje program Work & Travel?

Udział w Work & Travel jest okazją do poznania Stanów Zjednoczonych, stylu życia i środowiska pracy Amerykanów, udoskonalenia umiejętności językowych, zebrania wielu cennych doświadczeń, pomocnych w późniejszym poszukiwaniu pracy po zakończeniu studiów, zawarcia wielu przyjaźni oraz zarobienia na swoje utrzymanie.

Na jakim poziomie należy znać język angielski?

Osoba biorąca udział w programie musi znać język angielski w stopniu umożliwiającym komunikowanie się.

Czy ktoś sprawuje opiekę nad uczestnikami programu Work & Travel podczas ich pobytu w Stanach Zjednoczonych?

Tak. Rolę tą pełni amerykański organizator programu (sponsor). Opieka ta koncentruje się na pomocy studentom w razie jakichkolwiek kłopotów czy problemów.

Jak długo uczestnik programu może legalnie przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych?

Czas ten określony jest przez datę widniejącą na formularzu DS 2019 + 30 dni.

Jaki rodzaj pracy wykonują uczestnicy programu W & T?

Większość oferowanych stanowisk to prace sezonowe związane z turystyką, hotelarstwem, gastronomią i rekreacją niewymagające specjalnych kwalifikacji czy wcześniejszego przygotowania.

Czy można pracować w więcej niż jednym miejscu?

Można podjąć pracę nawet w kilku miejscach o ile dodatkowe zajęcia nie zakłócą podstawowego zatrudnienia.

Czy można zmienić pracę w trakcie trwania sezonu?

Tak, o ile uzyska się zgodę organizacji sponsorującej program – opcja „Full – Sponsor placed”. Pozostałe opcje dają większą swobodę działania.

Ile godzin pracują studenci?

Pracodawcy zapewniają zatrudnienie w wymiarze średnio ok. 35 – 40 godzin tygodniowo. Jednak ze względu na specyficzny, sezonowy charakter pracy mogą następować pewne wahania tego wymiaru.

Ile zarabiają uczestnicy programu?

Warunki pracy i płacy są jednakowe dla wszystkich studentów, także amerykańskich. Średnia stawka za godzinę pracy to około 12 USD. Standardowo są to stawki między 10 a 17 USD za godzinę pracy. Pozycje, na których zwyczajowo otrzymuje się napiwki, mają niższą stawkę podstawową. Najwyższe wynagrodzenie otrzymuje się za wykonywanie prac wymagających specjalistycznego wykształcenia.

W jakiej formie otrzymuje się wynagrodzenie?

Wypłata zazwyczaj realizowana jest co dwa tygodnie i można ją odbierać w formie czeku, który realizuje się w banku lub kasie w miejscu zatrudnienia oraz w formie przelewu na wcześniej założone przez pracownika konto.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć rachunek w banku amerykańskim?

Aby otworzyć konto bankowe w USA najczęściej potrzebne są: paszport, wiza, DS-2019 i Social Security Number. Są banki, które zakładają konta studentom jeszcze przed otrzymaniem numeru social security.

Co to jest Social Security Number?

Jest to numer odpowiadający polskim numerom NIP, PESEL oraz dowodu osobistego. Numer ten jest niezbędny do podjęcia legalnej pracy w USA, założenia konta w banku itd.

Czy zagraniczni studenci zatrudnieni w USA na czas wakacji muszą płacić podatki?

Wszyscy cudzoziemcy, nawet sezonowi pracownicy, legalnie pracujący w Stanach Zjednoczonych podobnie jak obywatele amerykańscy są zobowiązani do płacenia podatku federalnego, stanowego i lokalnego. Jest to około 15% ogólnego wynagrodzenia, odprowadzane przez pracodawcę do odpowiednich urzędów.

Czy można otrzymać zwrot zapłaconego podatku?

Oczywiście. Pracodawcy na początku roku (styczeń, luty) przesyłają do studentów formularze W-2, które są podstawą do rozliczenia zapłaconego podatku. Do tego celu może posłużyć też ostatni paycheck.

Jakie dokumenty należy posiadać w momencie przekraczania granicy amerykańskiej?

Urzędnicy imigracyjni żądają od osób posiadających wizę J-1 okazania ważnego paszportu (aktualnego przynajmniej do maja roku następnego niż planowany wakacyjny wyjazd) z wizą J-1, formularza DS-2019, biletu powrotnego oraz środków pieniężnych w wysokości około 400 USD.

Czy można samodzielnie wykupić bilet lotniczy za ocean?

Tak, można kupić bilet lotniczy samodzielnie. Nasze biuro nie wymaga zakupu biletu lotniczego za naszym pośrednictwem w przypadku programu Self.

Czy uczestnicy programu są ubezpieczeni na czas pobytu w USA?

W oferowanym przez nas programie ubezpieczenie jest już wliczone w całkowitą opłatę. Każdy student jest ubezpieczony do kwoty 100 000 USD. do góry

Ile razy można uczestniczyć w programie Work & Travel?

Nie ma żadnych ograniczeń ilościowych.

Czy to prawda, że w tym roku w programie mogą uczestniczyć oprócz studentów również uczniowie studium policealnego?

Nie. Uczniowie studium policealnego nie mogą uczestniczyć w programie.

Czy studenci ostatniego roku kwalifikują się do udziału w programie?

Tak, nawet jeśli zakończą studia przed rozpoczęciem programu. Nie ma konieczności przekładania obrony pracy na po powrocie z programu. Student jednakże nie może obronić się przed rozmową z Konsulem w sprawie wizy.

Czy studenci przebywający na urlopach dziekańskich mogą wziąć udział w programie?

Nie. Zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od ambasady, studenci na urlopach dziekańskich nie kwalifikują się do udziału w programie. Wyjątek stanowią studenci, którzy byli zmuszeni wziąć urlop z ważnych przyczyn np. medycznych lub rodzinnych.

W jaki sposób wybierając opcję „Full - Sponsor placed” otrzymuje się ofertę pracy?

Studenci wybierający opcję „Full – Sponsor placed” wskazują 3-5 preferowanych pracodawców z dostępnej listy.

Jak wygląda rozmowa z konsulem? Jak mam się do niej przygotować?

Ambasada Amerykańska przygotowała specjalnie dla Was film, który przedstawia w skrócie procedurę ubiegania się o udział w programie oraz „odtajnia” jej ostatni etap, jakim jest spotkanie z konsulem. Zobacz.

Chętnie odpowiemy również na inne pytania. Prosimy dzwonić, pisać lub skorzystać z formularza kontaktowego.