Czy staranie się o wizę Polaków, którzy są objęci visa waiver program ma sens?

Tak, w przypadku planowanych pobytów powyżej 3 miesięcy lub planowanego wielokrotnego przekraczania granicy w czasie jednej podróży. Podróżujący korzystający z Visa Waiver program może przekroczyć granicę amerykańską na podstawie jednego zezwolenia tylko jeden raz. W celu starania się o kolejny wjazd musi powrócić do kraju.

Czy po uzyskaniu autoryzacji systemu ESTA potrzebuję dokumentów to uwiarygadniających?

Mimo tego, że informacja o wyrażeniu zgody na podróż powinna być dostępna dla wszystkich linii lotniczych system ESTA zaleca, na wszelki wypadek zapisanie/wydrukowanie otrzymanej autoryzacji i posiadanie możliwości jej prezentacji linii lotniczej w momencie rozpoczynania podróży.

Jak długo czeka się na weryfikację systemu ESTA?

Weryfikacja najczęściej pojawia się w ciągu kilku godzin od kompletnej rejestracji w systemie ESTA. System zaleca jednakże ubieganie się o autoryzację nie później niż na 72 godziny przed planowanym wylotem.

Na jakiej podstawie Konsul odmawia osobie przyznania wizy?

Na podstawie paragrafu 214(b) Ustawy o imigracji i obywatelstwie. Konsul ma obowiązek przyjąć, że każda osoba zamierzająca odwiedzić Stany Zjednoczone ma zamiar emigrować, chyba że wykaże się silnymi związkami społecznymi, rodzinnymi i ekonomicznymi z krajem. Jeśli tylko w oparciu o informacje przedłożone przez Ciebie w czasie rozmowy Konsul nie był w stanie uznać że spełniasz opisane powyżej wymagania dostajesz odmowę.

Czym grozi złożenie fałszywego oświadczenia w czasie rozmowy z konsulem?

Każdy, kto świadomie złoży fałszywe lub wprowadzające w błąd oświadczenie nie będzie mógł otrzymać wizy, a może być pozbawiony możliwości wjazdu do USA na zawsze.

Kiedy ponownie można się starać o wizę w przypadku otrzymania odmowy?

Jeśli nie potrafisz przedstawić dowodów na to, że od chwili złożenia ostatniej aplikacji nastąpiły w Twoim życiu istotne zmiany zalecamy poczekać przynajmniej 2 lata.

Czy wizy turystyczne są płatne?

Nie, wizy turystyczne do USA dla Polaków są bezpłatne. Jednakże od 1994 pobierana jest opłata za przyjęcie i opracowanie wniosku wizowego. Opłata za „przetworzenie” wniosku jest de facto zakamuflowaną opłatą wizową. Początkowo opłata wynosiła 24 USD. W 1998 r. podniesiono ją do 45 USD, w czerwcu 2002 r. do 65 USD, a od 1 listopada 2002 roku do 100 USD. W połowie pierwszego dziesięciolecia naszego wieku opłata wzrosła do 140 USD, a 13 kwietnia 2012 osiągnęła obecny poziom 160 USD.

Jak wygląda rozmowa z konsulem?

Jest to trwająca średnio około minuty wymiana słów między konsulem, a potencjalnym turystą przypominająca załatwianie sprawy na poczcie.

Jakie dokumenty dodatkowe należy wziąć ze sobą na rozmowę z konsulem?

Nie ma żadnego konkretnego zestawu dokumentów dodatkowych, który aplikant powinien przynieść na rozmowę. Osoba, która w sposób przekonywujący wytłumaczy powód podróży do USA i zaprezentuje w sposób otwarty swoje więzi z krajem ma często o wiele większe szansę na uzyskanie wizy, niż ktoś kto dysponuje grubym pakietem mało ważnych lub w oczywisty sposób budzących wątpliwości dokumentów.

Jak należy być ubranym w czasie rozmowy z konsulem?

Są tacy, którzy uważają że założenie krawata i marynarki rozwiązuje problem. Nic bardziej złudnego. Jeżeli chodzi o strój to powinien charakteryzować się przede wszystkim czystością, dobrą jakością, niskim stopniem zużycia . Styl ubioru powinien współgrać z zajęciem osoby oraz celem wyjazdu. Jeżeli pracujesz na co dzień w garniturze to proszę bardzo ubierz go także do urzędu. Jeśli nosisz garnitur tylko do kościoła lub na imieniny Cioci nie ubieraj go do urzędu. Poza tym, że będziesz w nim wyglądał sztucznie sam będziesz się dziwnie czuł. Trzeba ograniczać wszelkie sprawy, które mogą zakłócić Twój spokój Twoją naturalność i wprowadzić dodatkowy stres.

Jakie są typy wiz turystycznych?

Wizy typu B1/B2 różnią się od siebie przede wszystkim długością ważności. Najkrótsze wizy są wystawiane na 1 miesiąc najdłuższe na 10 lat. Inna zasadniczą różnicą jest ilość dozwolonych wjazdów jeden (jednokrotne) lub wiele (wielokrotne). Niektóre wizy B1/B2 posiadają adnotacje, które mają na celu przekazanie dodatkowych informacji urzędnikowi amerykańskiemu w punkcie granicznym.

Czym się różni promesa wizy od wizy?

To co nazywamy na tych stronach wizą jest w rzeczywistości tylko promesą wizy. Rzeczywistą wizę przyznaje amerykański urzędnik w punkcie granicznym stemplując Twoją kartę I-94. Maksymalna długość jednorazowego pobytu w USA na wizie B1/B2 waha się od 3 miesięcy do sześciu miesięcy.

Czym grozi pobyt nielegalny w USA?

Osoby, które przekroczą przyznany im pobyt o dłużej niż rok będą miały zakaz wstępu na teren USA przez 10 lat od momentu wyjazdu. Nielegalny pobyt w USA jest równoznaczny z unieważnieniem wizy oraz może doprowadzić do deportacji jak również odmowy wydania wizy lub pozwolenia na kolejny wjazd do USA.

Jak długo czeka się na wizytę w konsulacie lub Ambasadzie?

Jest to uzależnione od sezonu. Po sezonie od momentu dokonania opłaty wizowej do dnia spotkania upływają nieraz tylko dwa dni. W okresie wiosenno-letnim ten okres sięga tygodnia.

Jakie mogą być wady paszportu uniemożliwiające staranie się o wizę?

Paszport musi być ważny ponad 6 miesięcy od planowanej daty powrotu z USA. Powszechną wadą jest rozbieżność aktualnych danych osobowych z danymi osobowymi z paszportu. Tę sytuację najczęściej spotykamy w przypadku kobiet, które w niedalekiej przeszłości zmieniały stan cywilny.

O czym przede wszystkim należy pamiętać w czasie rozmowy z konsulem?

W czasie trwającej około minuty rozmowy konsul nie jest w stanie zweryfikować formalnie tego co mówisz. To czego dokonuje to obserwacja. Nie interesuje go tak bardzo co mówisz, ale jak mówisz, jak się zachowujesz, jak gestykulujesz, jak patrzysz. W kontekście konkretnych pytań ciekawi go jak reagujesz na pytanie i rozstrzyga czy coś ukrywasz, czy kłamiesz. Musisz stworzyć wiarygodny wizerunek i przedstawić spójną aplikację.