Czy istnieją specjalne formularze zgłoszeniowe na Loterię?

Nie, nie ma specjalnych formularzy. Każda osoba może sporządzić wniosek samodzielnie wykorzystując do tego celu specjalnie utworzoną stronę internetową Departamentu Stanu, która służy do przesyłania aplikacji.

Kiedy przyjmowane są zgłoszenia na loterię DV-2025?

Rejestracja zgłoszeń przez Stany Zjednoczone na najbliższą loterię DV-2025 rozpoczęła się i będzie trwała do godziny 17-tej 7-go listopada 2023.

Ile zgłoszeń może wysłać jedna osoba?

Każda osoba ubiegająca się o wizę może wysłać tylko jedno zgłoszenie. Osoby, które złożą więcej niż jedno zgłoszenie będą zdyskwalifikowane. Istnieje jednak legalna możliwość zwiększenia szans kilkakrotnie.

Czy mąż i żona mogą złożyć oddzielne zgłoszenia do udziału w loterii?

Tak, każdy z małżonków może złożyć jedno podanie o ile, każdy z nich spełnia warunek dotyczący wykształcenia.

Kto może wziąć udział w losowaniu?

W losowaniu może brać udział każdy kto ma średnie wykształcenie lub jego ekwiwalent (czyli 12 lat nauki) lub też dwa lata stażu pracy w ciągu ostatnich pięciu lat (w zawodzie wyuczonym, wymagającym przynajmniej dwóch lat nauki lub przyuczenia)* np.:

  1. Jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat wykażesz dwuletni staż pracy jako hydraulik i przed wykonywaniem go miałeś dwa lata szkoły przyuczającej cię do tego zawodu lub praktyki, to możesz brać udział w losowaniu;
  2. Nawet jeśli nie skończyłeś żadnej szkoły a w ciągu pięciu lat przepracowałeś dwa lata w zawodzie, do którego zostałeś przyuczony, to również się kwalifikujesz;
  3. Jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków, a twój małżonek tak, to tylko on powinien wysłać zgłoszenie na loterię; jeżeli wylosuje, cała rodzina otrzymuje Zieloną Kartę.

* średnie wykształcenie, czy staż pracy należy udokumentować dopiero w momencie wizyty w Ambasadzie, a więc najwcześniej po 9 miesiącach od terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Daje to szansę na wzięcie udziału w losowaniu osobom z aktualnym mniejszym stażem pracy czy uczniom kończącym naukę w szkołach średnich.

Kto może wziąć udział w losowaniu?

W losowaniu może brać udział każdy kto ma średnie wykształcenie lub jego ekwiwalent (czyli 12 lat nauki) lub też dwa lata stażu pracy w ciągu ostatnich pięciu lat (w zawodzie wyuczonym, wymagającym przynajmniej dwóch lat nauki lub przyuczenia)* np.:

  1. Jeśli w ciągu ostatnich pięciu lat wykażesz dwuletni staż pracy jako hydraulik i przed wykonywaniem go miałeś dwa lata szkoły przyuczającej cię do tego zawodu lub praktyki, to możesz brać udział w losowaniu;
  2. Nawet jeśli nie skończyłeś żadnej szkoły a w ciągu pięciu lat przepracowałeś dwa lata w zawodzie, do którego zostałeś przyuczony, to również się kwalifikujesz;
  3. Jeśli nie spełniasz żadnego z powyższych warunków, a twój małżonek tak, to tylko on powinien wysłać zgłoszenie na loterię; jeżeli wylosuje, cała rodzina otrzymuje Zieloną Kartę.

* średnie wykształcenie, czy staż pracy należy udokumentować dopiero w momencie wizyty w Ambasadzie, a więc najwcześniej po 9 miesiącach od terminu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Daje to szansę na wzięcie udziału w losowaniu osobom z aktualnym mniejszym stażem pracy czy uczniom kończącym naukę w szkołach średnich.

Kogo należy umieścić w zgłoszeniu na loterię?

We wniosku należy wymienić:

  1. Swojego współmałżonka nawet jeśli małżonkowie są w separacji;
  2. Wszystkie dzieci poniżej 21 roku życia pozostające w stanie wolnym; konieczne jest podanie wszystkich dzieci bez względu na to, czy są to dzieci współmałżonka z poprzedniego małżeństwa czy też są to dzieci adoptowane.

Czy osoby ubiegające się o wizę imigracyjną innej kategorii mogą uczestniczyć w loterii?

Tak, osoby te mogą brać udział w losowaniu i w ten sposób przyspieszyć termin otrzymania wizy.

Czy osoby przebywające w USA mogą uczestniczyć w Loterii?

Tak, osoba ubiegająca się o wizę może przebywać w USA lub w innym kraju, a zgłoszenie może zostać wysłane z USA lub z zagranicy.

Kto i w jakim terminie zostanie poinformowany o wynikach losowania?

Tylko osoby, które wylosowały zostaną o tym fakcie powiadomione. Wyniki losowania zostaną ogłoszone na początku maja 2024.

Ile zgłoszeń zostanie wylosowanych?

Do wydania przeznaczonych jest 50 tys. wiz DV, jednak liczba wylosowanych osób będzie większa z uwagi na to, iż prawdopodobnie część z nich zrezygnuje ze starania się o wizę lub też nie będzie mogła doprowadzić swoich spraw wizowych do końca. Dlatego też osoby wylosowane pragnące otrzymać „Zieloną Kartę” muszą działać w swojej sprawie szybko i sprawnie.

Jak długo wylosowane osoby zachowują prawo ubiegania się o wizy DV-2025?

Wylosowani szczęśliwcy mają prawo do otrzymania Zielonej Karty tylko w ciągu roku podatkowego USA tj. od października 2024 do 30 września 2025r. i nie mogą oni przenieść swego prawa do ubiegania się o wizę na rok następny.

Czy osoby wylosowane muszą wyjeżdżać tylko we wskazane miejsca?

Można zamieszkać w dowolnym stanie USA, nawet na Alasce lub Hawajach. Oczywiście Polacy najczęściej wybierają Chicago i Nowy Jork, gdzie są największe skupiska Polonii.

Kto może wyjechać ze Zwycięzcą Loterii do USA?

Ze zwycięzcą może wyjechać:

  1. Współmałżonek, także ten poślubiony już po losowaniu,
  2. Dzieci poniżej 21 roku życia w stanie wolnym, także te, które urodziły się po losowaniu.

Jakie prawa mają osoby posiadające Zieloną Kartę?

Osoby te mają takie same prawa jak obywatele amerykańscy (m.in.: prawo do legalnej pracy, bezpłatnej edukacji, leczenia, zasiłku socjalnego, zasiłku dla bezrobotnych – po roku pobytu, emerytury po 10 latach pracy, przeniesienia mienia) oprócz prawa wyborczego.

Czy udział w Loterii Wizowej może utrudnić staranie się o wizę turystyczną do USA?

Udział w losowaniu nie ma żadnego znaczenia przy staraniu się o wizę turystyczną, chyba że zwycięzca loterii złoży osobiście wnioski imigracyjne w Ambasadzie i z jakichś powodów nie przejdzie procedury starania się o „green card”.

Czy udział w loterii jest bezpłatny?

Tak. Udział w loterii jest bezpłatny. Rząd Stanów Zjednoczonych nie pobiera żadnych opłat związanych z rejestracją zgłoszeń do programu loterii wizowej.

Skoro udział w loterii jest bezpłatny, to dlaczego firmy pobierają opłatę?

Firmy pobierają opłatę za swoją pracę polegającą na przygotowaniu i wysłaniu wniosku na loterię w imieniu danej osoby, czasem także za udzielenie wskazówek.

Czy Polacy mogą brać udział w loterii DV-2025?

TAK, TAK, TAK. Polska została ponownie dopuszczona do programu DV. Są znów do losowania Green Cards dla Polaków!