Osobom, które chciałyby sprawnie, szybko i profesjonalnie przygotować dokumenty do wizyty u Konsula polecamy naszą usługę w postaci przygotowania wniosków i umówienia na rozmowę.

Każda osoba starająca się o wizę turystyczną musi przedstawić w momencie spotkania z Konsulem potwierdzenie wypełnienia elektronicznego wniosku wizowego DS-160 oraz potwierdzenie wyznaczenia rozmowy z Konsulem.

Elektroniczne wypełnienie wniosku wizowego przez nasze biuro oraz umówienie na spotkanie z Konsulem wiąże się z  kosztem od 290 zł brutto . Osobom korzystającym z tej usługi gwarantujemy bezpłatne usługi w postaci:

 

  • przekazania informacji na temat podstaw prawnych przyznawania wiz (paragraf 214b);
  • konsultacji indywidualnej
  • przekazania listy rekomendowanych dokumentów zaświadczających o tym, iż nie jest się potencjalnym emigrantem;
  • przekazania szczegółowej instrukcji dotyczącej wymaganych zdjęć;

Na życzenie dokonujemy płatności za wizę w imieniu klienta.