Każda osoba starająca się o wizę ma inną sytuację zawodową, społeczną, rodzinną czy ekonomiczną. Różne są też problemy z jakimi musi sobie poradzić osoba zamierzająca skutecznie starać się o wizę turystyczną do USA.
Biorąc pod uwagę trudności związane z procedurą ubiegania się o wizę turystyczną w przypadku niektórych kategorii osób – proponujemy konsultacje. Mamy przekonanie, że jeżeli jesteś w kategorii osób bardziej narażonych na odmowę uzyskania wizy możemy radykalnie zwiększyć Twoje szanse na powodzenie poprzez staranne przygotowanie Cię do rozmowy z Konsulem.

Konsultacje pozwalają na zasięgnięcie opinii fachowców od 29 lat specjalizujących się w obsłudze wyjazdów do USA. Udzielamy rad, wskazówek i wyjaśnień dotyczących zarówno wypełnienia wniosku wizowego, całej procedury starania się o wizę jak i samej rozmowy z Konsulem. Rady te są szczególnie cenne ponieważ dotyczą konkretnych, jakże często wyjątkowych sytuacji.

Sytuacja większości naszych klientów absolutnie nie wymaga konsultacji. Konsultacje są bezpłatne, jeśli osoba zleca nam wypełniania aplikacji wizowej i umówienie na rozmowę z Konsulem.