W momencie rozpoczęcia rozmowy Konsul ma do dyspozycji tylko Twój paszport oraz wniosek wizowy.

Na podstawie paragrafu 214(b) Ustawy o imigracji i obywatelstwie Konsul ma obowiązek przyjąć, że zamierzasz emigrować do USA, chyba że wykażesz się silnymi związkami społecznymi, rodzinnymi i ekonomicznymi z krajem. Jednocześnie Konsul ma tylko około minuty na rozstrzygnięcie Twojej aplikacji.

Ma w tym czasie spróbować ocenić Twoje więzi rodzinne, ekonomiczne i społeczne z krajem. Z braku czasu Konsul szczególnie interesuje się tylko kilkoma rubrykami we wniosku.

Naszym zdaniem są to:

Musisz pamiętać, że oprócz tekstu Konsul ma przed oczami Twoje zdjęcie. Postaraj się, aby zdjęcie, które dołączysz do wniosku było na tyle udane, żebyś sam był z niego zadowolony.