Ze względu na to, iż program Work&Travel podlega regulacjom rządowym, tylko desygnowane agencje mają licencję do jego prowadzenia. Agencje te nazywane są organizacjami sponsorującymi w skrócie zwanymi sponsorami.

Sponsor akceptuje i weryfikuje pracodawcę jego ofertę pracy i ofertę zakwaterowania.

W konsekwencji student otrzymuje sprawdzoną, imienną, szczegółową ofertę pracy wraz z zakwaterowaniem, podpisaną przez pracodawcę. Na podstawie tej oferty pracy, sponsor wystawia studentowi dokument umożliwiający staranie się o wizę J-1. Dokumentowi towarzyszy ubezpieczenie zdrowotne do kwoty 100 000 USD. W czasie trwania programu sponsor czuwa nad bezpieczeństwem studenta utrzymując z nim regularny kontakt.

Zasady działania programu Work & Travel niezależnie od organizacji sponsorującej są jednakowe. Różnice tkwią w drobnych, ale istotnych szczegółach, które w wielu wypadkach w znaczący sposób wpływają na ogólną cenę oraz jakość oferowanego serwisu. Biuro Go2USA bardzo uważnie wybiera partnerów amerykańskich i podtrzymuje biznesowe relacje tylko z najbardziej rzetelnymi i rozumiejącymi potrzeby studentów sponsorami.