Uczestnikami programu mogą być:

Studenci studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych wszystkich kierunków i szkół
akredytowanych przez MENiS, również studenci pierwszego i ostatniego roku;

Posługujący się językiem angielskim na poziomie komunikatywnym;

Gotowi podjąć pracę w czasie letnich wakacji na stanowiskach nie wymagających specjalnych
kwalifikacji i wcześniejszego przygotowania, z poziomem zarobków nie niższym niż oficjalnie
minimalnie obowiązującym w danym stanie;

Zainteresowani poznaniem amerykańskiego stylu życia, kultury i obyczajów;